Yazılım Projeleri Neden Gecikir? Başarısızlığı Önleyen 6 Çözüm - Bidy Yazılım ve Teknoloji Yazılım Projeleri Neden Gecikir? Başarısızlığı Önleyen 6 Çözüm - Bidy Yazılım ve Teknoloji

Yazılım Projeleri Neden Gecikir? Başarısızlığı Önleyen 6 Çözüm

Yazılım Projeleri Neden Gecikir? Başarısızlığı Önleyen 6 Çözüm

Yazılım projeleri bir veya daha fazla yazılım geliştirme süreci ile oluşturulan bir yazılım ürününün planlanmasından başlayıp bakımına dek devam eden süreçtir. Küçük, basit ya da büyük ve karmaşık projeler arasında geniş bir yelpazesi bulunan yazılım projeleri kimi zaman sekteye uğrayabilir, teslim sürecinde gecikme yaşanabilir.

Peki, yazılım projeleri neden başarısız olur? Uygulanan yazılım projelerinde gecikme nedenleri nelerdir? Yazılım firmaları ve kullanıcıların en sık karşılaştığı gecikme problemlerini Bidy Software deneyimli ekibi olarak bu içeriğimizde mercek altına aldık.

Zamanında teslim edilen, tam ihtiyacınıza uygun, güncellenebilir ve sürdürülebilir yazılım çözümleri için hemen teklif alın: 

Bidy Software Yazılım Bakım Anlaşmaları

Yazılım Projesi Nedir?

Yazılım projesi, bir yazılım ürününün tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi ve dağıtımı sürecini kapsayan bütünsel bir çalışma sürecidir. 

Yazılım projesi, genellikle belirli bir hedefi veya amacı olan bir yazılım ürününü oluşturmak için birtakım insanlar arasında işbirliği gerektirir.

Yazılım projeleri, küçük ölçekte tek bir kişi tarafından yönetilen basit uygulamalardan, büyük ölçekli kurumsal uygulamalara kadar değişebilir. Yazılım projeleri, önceden belirlenmiş bir bütçe, zaman çerçevesi ve işlevsellik gereksinimleriyle sınırlıdır.

Yazılım projelerinin başarılı olması için doğru planlama, iyi bir tasarım, düzgün kodlama ve etkili testlerin yapılması gereklidir. Ayrıca, yazılım projesi sürecinde sürekli iletişim, takım çalışması ve yönetim becerileri de önemlidir.

Sektöre özgü ihtiyaçlara cevap veren en iyi özel yazılım çözümleri için hemen teklif alın: 

Bidy Software Özel Yazılım Çözümleri

Yazılım Geliştirme Projesinin Aşamaları Nelerdir?

Yazılım projelerinin genel olarak nasıl yürütüleceği konusunda bir fikir vermek için yazılım geliştirme aşamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. 

Ancak unutulmamalıdır ki her proje benzersizdir ve farklı gereksinimler ve zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle, proje ekibi, her proje için özelleştirilmiş bir plan oluşturmalıdır.

Yazılım projeleri, genellikle aşağıdaki adımları takip ederek yürütülür:

1. Aşama: Proje Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Proje gereksinimlerinin net bir şekilde belirlenmesi, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Bu aşamada, müşteri veya proje sahibi ile yakın bir iletişim kurulmalı ve proje gereksinimleri tespit edilmelidir.

2. Aşama: Planlama ve Zaman Çizelgesi Oluşturma

Projenin ne kadar sürede tamamlanacağına dair bir zaman çizelgesi oluşturulmalı ve iş takvimi hazırlanmalıdır. Ayrıca, projenin bölümlere ayrılması ve her bir bölümün ayrıntılı bir şekilde planlanması gerekmektedir.

3. Aşama: Kaynaklarının Belirlenmesi

Projede ihtiyaç duyulan insan, maddi ve teknolojik kaynakların belirlenmesi gerekmektedir. Bu kaynaklar, projenin başarıya ulaşması için önemlidir.

4. Aşama: Geliştirme Sürecinin Başlatılması

Projenin geliştirme süreci başlatılmalı ve tüm kaynaklar bu sürece dahil edilmelidir. Bu aşamada, yazılımın tasarımı, kodlama, test etme ve uygulama aşamaları yer alır.

5. Aşama: Projenin Takibi ve Kontrolü

Projenin ilerlemesi sürekli olarak takip edilmeli ve kontrol edilmelidir. Bu aşama, projenin bütçe, zaman ve kaynakları açısından doğru bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak için kritik öneme sahiptir.

6. Aşama: Test ve Kalite Kontrolü

Proje tamamlandıktan sonra, yazılımın test edilmesi ve kalite kontrolü yapılmalıdır. Bu aşama, yazılımın doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak için önemlidir.

Son Adım: Müşteriye Sunum

Projenin tamamlanması ve test edilmesi sonrasında, müşteriye sunum yapılmalıdır. Bu aşamada, yazılımın müşterinin ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Yazılım Projeleri Neden Gecikir ve Başarısız Olur?

Yazılım projelerinde risk faktörleri, projenin doğasına ve özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, proje ekibi, bu risk faktörlerini önceden belirleyip planlama sürecinde dikkate alarak, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

Yazılım projelerinde birçok risk faktörü olabilir. Bunlar genellikle şunları içerir:

1) Gereksinimlerde Belirsizlik

Müşteri gereksinimlerinin tam olarak belirlenmemesi veya gereksinimlerin belirsiz olması, yazılım projesinde risk faktörüdür. Bu durum, projenin başında daha fazla çaba ve zaman harcanmasına neden olabilir.

2) Proje Yönetimi

Proje yönetimi, yazılım projesinde başarılı bir sonuç için kritik bir faktördür. Ekip üyelerinin yeterli deneyime sahip olmaması, proje yönetim sürecinde hatalar yapılması veya proje planlama sürecinin yeterince iyi yapılmaması, projede risk faktörleri oluşturabilir.

3) Teknik Zorluklar

Yazılım projesi geliştirme sürecinde teknik zorluklarla karşılaşılabilir. Örneğin, mevcut teknolojinin yetersiz olması, yazılımın karmaşıklığı veya uyumsuzluğu gibi sorunlar, projenin başarısını etkileyebilir.

4) Kaynaklar

Yazılım projesinin zamanında tamamlanması ve bütçesini aşmaması için yeterli kaynakların sağlanması önemlidir. Ekip üyelerinin yetersiz olması, teknolojik kaynakların yetersiz olması veya bütçe kısıtlamaları, projenin risk faktörlerini oluşturabilir.

5) Dış Etkenler

Dış etkenler, yazılım projesinde risk faktörleri oluşturabilir. Örneğin, müşteri gereksinimlerinde değişiklikler, pazar değişiklikleri veya rekabet gibi faktörler, projeyi etkileyebilir.

6) Güvenlik Sorunları

Yazılım projelerinde güvenlik sorunları önemli bir risk faktörüdür. Bu sorunlar, özellikle finans, sağlık ve diğer hassas alanlarda faaliyet gösteren şirketler için önemli bir konudur.

Yanlış Yürütülen Yazılım Projeleri Örnekleri

Yanlış yazılım projeleri genellikle müşteri gereksinimlerinin doğru anlaşılamaması, yeterli planlama yapılmaması veya projenin gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmaması nedeniyle başarısız olurlar. 

İşte bazı yanlış yazılım projesi örnekleri:

 • Mars Climate Orbiter: NASA’nın Mars iklimi araştırma projesi olan Mars Climate Orbiter, 1998 yılında başarısız oldu. Araştırmanın amacı, Mars’ın iklimini incelenmekti, ancak proje, yazılımın metrik sistemle değil de İngiliz sistemle yazılmasından kaynaklanan bir hata nedeniyle başarısız oldu.
 • Healthcare.gov: 2013 yılında piyasaya sürülen Healthcare.gov, ABD hükümetinin sağlık sigortası pazarı için bir çevrimiçi platformdu. Ancak, platformda birçok sorun vardı ve kullanıcıların kaydolmalarını engelledi. Bu hataların nedeni, yeterli test yapılmaması ve kodun yeterince iyi yazılmamasıydı.
 • Knight Capital Group: Knight Capital Group, 2012 yılında algoritmik ticarette kullanılan bir yazılım hatası nedeniyle 460 milyon dolar kaybetti. Bu hatanın nedeni, değişen bir yazılımın yanlış yapılandırılması ve kontrol edilmemesiydi.
 • Airbus A380: Airbus A380, 2006 yılında piyasaya sürülen bir yolcu uçağıydı. Ancak, proje sırasında tasarım hatası yapıldı ve uçağın elektrik kablolama sistemi yanlış hesaplandı. Bu hata, uçağın teslimatının birkaç yıl gecikmesine neden oldu.

Bu örnekler, yanlış yazılım projelerinin, yalnızca bir sektörde değil, birçok sektörde yaşanabileceğini göstermektedir.

Başarılı Bir Yazılım Projesi İçin 6 Önemli Faktör

Yazılım projelerinde başarılı olmanın yolları şunları içerir:

1) Doğru Gereksinimleri Belirleme

Başarılı bir yazılım projesi, müşteri gereksinimlerinin doğru belirlenmesi ve anlaşılması ile başlar. Gereksinimlerin doğru belirlenmesi, projenin amacına uygun bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için kritik öneme sahiptir.

2) Planlama

Projenin doğru bir şekilde planlanması, kaynakların ve zamanın etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır. Planlama, projenin hedefleri, bütçesi, takvimi, kaynakları ve riskleri gibi faktörleri kapsamalıdır.

3) İletişim

Proje yöneticisi, müşteri ve proje ekibi arasındaki etkili iletişim, proje başarısının en önemli faktörlerinden biridir. İletişim, gereksinimlerin doğru anlaşılması, sorunların çözülmesi, hedeflerin ve ilerlemenin düzenli olarak paylaşılması gibi konularda kritik öneme sahiptir.

4) Kalite Kontrol

Kalite kontrol, yazılımın hedeflenen gereksinimlere uygun olarak tasarlanması ve geliştirilmesi için gereklidir. Kalite kontrol, yazılımın test edilmesi, doğrulanması ve doğru bir şekilde belgelenmesi gibi süreçleri kapsar.

5) Sürekli İyileştirme

Proje yöneticisi, proje ekibi ve müşteri, projenin ilerlemesi hakkında düzenli olarak geri bildirimler sağlamalıdır. Bu geri bildirimler, projenin iyileştirilmesi ve hedeflerin karşılanması için kullanılabilir.

6) Ekip Çalışması

Proje ekibi, proje başarısını sağlamak için birlikte çalışmalı ve birbirleriyle uyum içinde çalışmalıdır. Her bir ekip üyesi, görevleri ile ilgili sorumlulukları üstlenmeli ve diğer ekip üyelerine yardımcı olmalıdır.

Yukarıda bahsedilen faktörler, yazılım projelerinin başarısı için kritik öneme sahip olan anahtar faktörlerdir. Başarılı bir yazılım projesi için bu faktörlerin dikkatli bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Başarılı ve Başarısız Yazılım Projelerinin Arasındaki En Temel Farklar

Başarılı ve başarısız yazılım projeleri arasındaki farklar şunlardır:

Başarılı Yazılım Proje Süreci:

 • Doğru gereksinimlerin belirlenmesi ve anlaşılması.
 • Planlama ve proje yönetimi süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması.
 • Ekip çalışması ve iyi bir iletişim.
 • Kaliteli bir yazılımın tasarlanması ve geliştirilmesi.
 • Sürekli iyileştirme ve geri bildirimlerin alınması.

Başarısız Yazılım Proje Süreci:

 • Yanlış veya belirsiz gereksinimlerin belirlenmesi.
 • Planlama ve proje yönetimi süreçlerinin zayıf uygulanması.
 • Ekip içi çatışmalar, yetersiz iletişim veya ekip üyelerinin yetkinlik eksiklikleri.
 • Kalitesiz bir yazılımın tasarlanması ve geliştirilmesi.
 • Sürekli iyileştirme ve geri bildirimlerin yokluğu veya yetersiz olması.

Ayrıca, başarılı bir yazılım projesi için gereksinimlerin net ve belirgin bir şekilde tanımlanması, sürekli olarak güncellenmesi ve doğrulanması gerektiği gibi, proje yöneticisinin rolü de önemlidir. 

Proje yöneticisi, takım liderleri, iş analistleri, yazılım geliştiricileri ve test mühendisleri gibi farklı takım üyeleri arasında uyumlu bir şekilde çalışarak, proje başarısı için uygun bir çözüm ve strateji oluşturmak zorundadır.